Reklamacja rachunku za gaz

Rachunek za gaz wprawił Cię w zdumienie? Zastanawiasz się dlaczego tak nagle cena gazu znacząco wzrosła? Reklamacja rachunku za gaz może stanowić odpowiedź na twoje pytania. Dowiedz się w jaki sposób możesz skutecznie zareklamować otrzymaną fakturę.

Reklamacja rachunku za gaz – w jaki sposób mogę zareklamować fakturę?

Jeśli zdecydowałeś się zareklamować twój rachunek za gaz, pamiętaj by nie ociągać się z powiadomieniem przedsiębiorstwa gazowego. Przepisy wskazują, że na zgłoszenie zastrzeżeń konsument ma miesiąc, liczony od momentu otrzymania faktury. Wniosek o rozpatrzenie reklamacji możesz złożyć bezpośrednio w biurze obsługi klienta jednej z placówek przedsiębiorstwa lub nadać go pocztą. Możesz także zrezygnować z formy pisemnej na rzecz powiadomienia o sytuacji drogą telefoniczną. Niektóre przedsiębiorstwa oferują także możliwość zgłoszenia reklamacji poprzez elektroniczny formularz. Większość przedsiębiorstw posiada swoje własne procedury postępowania w sprawach reklamacji, dlatego warto odwiedzić stronę Twojego dostawcy lub sprzedawcy gazu, by sprawdzić wszelkie możliwe sposoby reklamowania faktury.

Jak powinna wyglądać reklamacja rachunku za gaz?

Upewnij się, że zamieściłeś we wniosku wszelkie niezbędne dane. Wymogi formalne gwarancji wskazują jakie elementy powinny być w niej zawarte. Są to:

 • Nazwa przedsiębiorcy oraz adres jego siedziby,
 • Imię i nazwisko odbiorcy wraz z adresem zamieszkania (jeśli odbiorcą jest firma – jej nazwa oraz adres siedziby),
 • Nr otrzymanej faktury oraz data jej wystawienia,
 • Krótkie uzasadnienie reklamacji,
 • Data bieżącego odczytu oraz stan licznika gazomierza,
 • Sformułowanie żądania oraz argumentów uzasadniających to żądanie.

Do wniosku o reklamacje powinna być dołączona kopia otrzymanej faktury. Na wniosku należy zamieścić datę jego sporządzenia oraz własnoręczny podpis.

Dalsze postępowanie

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do rozpatrzenia wniosku o reklamację w terminie 14 dni od jego otrzymania. Jeśli po upływie tego okresu nie otrzymasz odpowiedzi, będzie to oznaczać, że Twoja reklamacja rachunku za gaz została zaakceptowana automatycznie. Pamiętaj jednak, że nawet pozytywne rozpatrzenie reklamacji, nie zwolni Cię z obowiązku zapłaty faktury, w zakresie w którym jej wysokość nie jest kwestionowana. Oprócz złożenia wniosku o gwarancję możesz także domagać się od przedsiębiorstwa gazowego przedstawienia aktualnego cennika.

Jeśli obawiasz się podobnych sytuacji w przyszłości, może warto zastanowić się nad zmianą twojego sprzedawcy lub dostawcy gazu? W sieci dostępnych jest wiele porównywarek cen prądu i gazu, które mogą pomóc Ci w podjęciu decyzji. Bogatą bazę firm posiada porównywarka cen prądu i gazu Optimal Energy, dostępna pod adresem: www.optimalenergy.pl. Skorzystaj z usług porównywarki i ciesz się niskimi cenami za gaz.

Rozliczanie zużycia gazu w kWh

Do 2014 r. odbiorcy gazu rozliczali się na podstawie faktur, w których zużycie dostarczonego gazu określane było w metrach sześciennych. Wszystko zmieniło się 1 sierpnia, gdy w życie weszły przepisy, nakazujące rozliczanie zużycia gazu w kWh – całkowicie nowej jednostce.

Rozliczanie zużycia gazu w kWh – czy odbiorcy mają się czego obawiać?

Nowe zasady, na podstawie których następuje rozliczanie zużycia gazu w kWh, wprowadzone zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2013r., poz. 820). Rozporządzenie było wynikiem konieczności dokonania implementacji unijnej dyrektywy z 2009 r. Tym samym Polska przestała być ostatnim w Europie państwem, które rozlicza się na podstawie objętości zużytego gazu. Od 1 sierpnia 2014 r. odbiorca płaci więc za dostarczoną w gazie energię, a nie za wyrażoną w metrach sześciennych ilość skonsumowanego gazu. Motywacją, która kierowała unijnym ustawodawcą, było przede wszystkim umożliwienie porównywania poziomu opłat występujących na poszczególnych europejskich rynkach gazu. Ponadto, ułatwiło to znacznie dokonywanie transgranicznych inwestycji w tym obszarze. Dzięki nowym zasadom pomiaru, rozliczenia pomiędzy uczestnikami rynku z tytułu świadczonych usług stały się dużo bardziej przejrzyste.

Na fakturach wciąż widoczny jest poziom zużycia gazu w metrach sześciennych, ale obok niego widnieje także poziom zużycia gazu w kWh. Podany jest także współczynnik konwersji według którego stare jednostki przeliczane są na nowe. W praktyce wygląda to tak, że wartość zużytego gazu w metrach sześciennych zostaje pomnożona przez współczynnik konwersji, by w ten sposób uzyskać ilość zużytej energii w kWh.

Korzyści które oferuje rozliczanie zużycia gazu w kWh

Niewątpliwą zaletę wprowadzonego rozwiązania stanowi ułatwienie porównywania cen poszczególnych nośników energii. Przeciętny odbiorca bez problemu sprawdzi czy więcej kosztuje go zużycie prądu czy gazu. Poza tym, naliczanie opłat na podstawie realnie dostarczonej energii, a nie jak dawniej na podstawie zużytej objętości, pozwala odbiorcy zapłacić za realnie zużyte paliwo gazowe.

Zmieniona jednostka pomiaru gazu nie spowoduje wzrostu jego ceny jak i wzrostu stawki opłat abonamentowych. Aktualne ceny sprzedawców oraz dostawców energii możesz sprawdzić np. w Porównywarce cen prądu i gazu Optimal Energy.

Wypowiedzenie umowy sprzedaży gazu

Sprzedawca oraz dystrybutor gazu nie jest towarzyszem na całe życie, dlatego prędzej czy później pojawi się w Twojej głowie pomysł, by zmienić dotychczasowego sprzedawcę gazu na inny podmiot. Przyczyny mogą być różne: przeprowadzka, niższe ceny u konkurencji, rezygnacja z gazu na rzecz energii elektrycznej. Niezależnie od powodów wypowiedzenie umowy sprzedaży gazu powinno być przemyślaną decyzją.

Wypowiedzenie umowy sprzedaży gazu – o czym należy pamiętać?

Jeśli podjąłeś decyzję o zmianie sprzedawcy gazu, pierwszym krokiem powinno być wypowiedzenie umowy sprzedaży gazu z dotychczasowym sprzedawcą. Termin wypowiedzenia umowy liczony jest od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedziano umowę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z nowym sprzedawcą gazu. Powszechną praktyką przedsiębiorstw gazowych jest wypowiadanie umów z dotychczasowymi sprzedawcami w imieniu klientów. Koniecznie upewnij się, że nowa umowa wejdzie w życie w dniu wygaśnięcia poprzedniej  – pozwoli to utrzymać ciągłość dostawy gazu.

Nie daj się oszukać – sprzedawca gazu ma ustawowy obowiązek zapewnić Ci takie same warunki, które oferuje innym klientom, znajdującym się w podobnej sytuacji. Oferty poszczególnych sprzedawców gazu możesz sprawdzić dzięki porównywarkom cen prądu i gazu dostępnych w internecie (np. OptimalEnergy). Jeśli Twoja dotychczasowa umowa zawarta była ze sprzedawcą gazu wyznaczonym z urzędu, zmiana umowy sprzedaży gazu będzie wiązała się także ze zmianą jego dostawcy. Dzieje się tak dlatego, że przy zawieraniu umowy sprzedaży gazu ze sprzedawcą urzędowym podpisujemy umowę kompleksową, obejmującą także dostawę gazu. Warto zapytać nowego sprzedawcę, czy nie posiada w swojej ofercie takiej kompleksowej umowy. Zmiana sprzedawcy gazu wiąże się także z koniecznością dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego, koszt tej inwestycji zwykle ponosi dystrybutor.

Wypowiedzenie, a odstąpienie od umowy

Klienci często popełniają podstawowy błąd, który polega na utożsamianiu odstąpienia od umowy z jej wypowiedzeniem. Wspólny mianownikiem tych dwóch instytucji jest złożenie oświadczenia woli wyłącznie przez jedną stronę umowy. Na tym jednak kończą się podobieństwa. Odstąpienie od umowy sprzedaży gazu jest możliwością daną nam przez sprzedawcę na zapoznanie się z oferowanym produktem, przez z góry określony czas oraz jego ewentualny zwrot – jest to swoista furtka, przez którą konsument może bez konsekwencji zrezygnować z zawartego zobowiązania. Natomiast wypowiedzenie umowy sprzedaży gazu może wiązać się z niekorzystnymi dla konsumenta skutkami, np. koniecznością zapłaty kary umownej (w przypadku umów zawartych na czas określony) lub odczekaniem okresu wypowiedzenia.

PGNiG liberalizacja rynku gazu

Jak największy w Polsce sprzedawca gazu ziemnego – firma PGNiG może zyskać na liberalizacji rynku gazu ziemnego w Polsce? Pytanie dość trudne i na pierwszy rzut oka wydaj się, że zyskać nie może. Jako tzw. sprzedawca z urzędu PGNiG liberalizacja rynku gazu traktuje jako zło konieczne, na którym może tylko i wyłącznie stracić. Sprawdźmy czy tak faktycznie jest.

PGNiG liberalizacja rynku gazu dla firm

Od października w Polsce nie obowiązuje konieczność zatwierdzania taryf gazu ziemnego przez PGNiG. Zmiany w Polsce po uwolnieniu cen gazu dla firm cały czas się kształtują. Jakie wnioski możemy z pierwszych tygodni wyciągnąć? Przede wszystkim nie pojawiła się duża ilość alternatywnych ofert dla tego segmentu rynku. Wszyscy zdają się czekać na początek roku i oficjalne potwierdzenie dotyczące ceny gazu w PGNiG dla firm. Jeśli koszt kWh wzrośnie z pewnością PGNiG straci bardzo dużą część klientów, do których zawita spora ilość handlowców z dużo lepszymi ofertami sprzedaży od alternatywnych sprzedawców gazu ziemnego. Sami przedsiębiorcy zaczną szukać dla siebie alternatyw, w branżowych portalach, które specjalizują się w porównywaniu ofert i cen gazu ziemnego jak np. https://zmianasprzedawcygazu.pl/ wiodący na rynku portal z niezależnymi opiniami na temat ofert sprzedawców gazu ziemnego i płynnego.

Rynek gazu ziemnego dla firm z punktu widzenia ilości odbiorców jest nieporównywalnie mniejszy od rynku klientów indywidualnych, gdzie mamy ich ponad 6 milinów. Nie może być to jednak wyznacznik potencjału tego segmentu. Kilkaset tysięcy firm zużywa ponad 2 razy więcej gazu niż wszyscy odbiorcy indywidualni razam wzięci. Chodzi przecież przede wszystkim o ilość m3 (kWh) gazu!

PGNiG liberalizacja rynku gazu na minusie

PGNiG przy nadchodzących zmianach straci zawsze. Jako potentat na rynku, każdy (niezależny sprzedawca gazu) będzie chciał “zabrać kawałek tortu dla siebie”. Działaniami chroniącymi przed gwałtownym odpływem klientów z pewnością są działania marketingowe takie jak oferta o nazwie GAZEK, czy chęć wejścia na rynek prądu ofertą o nazwie PiG. Szczególnie te drugie działania mające na celu zabranie z rynku energii elektrycznej klientów do siebie może być działaniem bardzo skutecznie zapełniającym “dziurę” po odpływie klientów biznesowych i indywidualnych na rynku gazu ziemnego

Zmiany w Polsce po uwolnieniu cen gazu dla firm

Mija pierwszy miesiąc po uwolnieniu cen gazu ziemnego dla wszystkich firm w Polsce. Jakie zmiany w Polsce po uwolnieniu cen gazu dla firm będą odczuwalne dla przeciętnego przedsiębiorcy? Czy rachunki za gaz ziemny wzrosną? Pomimo krótkiego czasu od końca regulacji – minął w końcu nieco ponad miesiąc można wyciągnąć już jakieś wnioski?

Zmiany w Polsce po uwolnieniu cen gazu dla firm w 2018 roku

Tak jak już pisaliśmy na naszych stronach wyższe ceny gazu ziemnego dla firm w 2018 roku nie koniecznie będą wynikać z samych zmian jakie niesie za sobą uwolnienie cen gazu ziemnego. Stosunkowo mały rynek gazu ziemnego, a do tego silna konkurencja zablokuje zbyt pochopne decyzje związane z podnoszeniem ceny za kWh gazu ziemnego np. przez PGNiG. Co w takim razie w przyszłym roku ze względu na uwolnienie cen gazu dla firm w Polsce się zmieni?

Przede wszystkim zmiany odczuwalne przez przeciętnego przedsiębiorce powinny sprowadzać się do następujących czynników:

 • szybszy proces zmiany sprzedawcy gazu ziemnego – mniej dokumentów do podpisania po stronie zarówno klienta jak i sprzedawcy
 • wyższe różnice na kWh wynikające z oszczędności na biurokracji po stronie sprzedawcy gazu, który koszty obsługi administracyjnej nie będzie ponosił w taki wymiarze jak do tej pory

To główne czynniki jakie wpłynąć mogą na możliwość oferowania lepszych warunków sprzedaży gazu ziemnego dla odbiorców biznesowych. O tym czy i w jakim stopni sprzedawcy gazu swoimi oszczędnościami będą chcieli się dzielić z klientami – tego nie wiemy. Na pewno samo uwolnienie cen gazu dla firm daje im taką możliwość.

Zmiany w Polsce po uwolnieniu cen gazu dla firm w późniejszych latach

O tym jak rynek gazu ziemnego w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy będzie się zmieniał zależy przede wszystkim od dalszych zmian w prawie, które miejmy nadzieję nastąpią. Sam brak konieczności zatwierdzania taryf jest sprawą kluczową, ale razem z tym działaniem w parze muszą iść działania ułatwiające sprzedawcy gazu przeniesienie klienta do swojej firmy. Automatyzacja tego procesu i skrócenie jego czasu i papierologii to kluczowe wyzwania stojące przed całym rynkiem w ciągu najbliższych kilku lat.

 

Wyższe ceny gazu dla firm

Październik jest pierwszym miesiącem na rynku gazu ziemnego, w którym sprzedawcy gazu ziemnego nie mają obowiązku składania do zatwierdzenia taryf gazu ziemnego. Trwało bo bardzo długo, ponieważ tzw. mapa drogowa uwolnienia cen gazu w Polsce miała być w pełni zrealizowana do 2015 roku. W końcu dla sektora biznesowego liberalizacja objęła już wszystkie grupy taryfowe. Czy w związku ze zmianą na rynku w tym obszarze w najbliższych miesiącach wyższe ceny gazu dla firm staną się faktem i czy sama liberalizacja rynku spowoduje wzrosty cen czy wręcz przeciwnie będziemy za gaz ziemny płacić mniej?

Wyższe ceny gazu dla firm zależne od wielu czynników

Na finalną cenę za gaz ziemny wpływa bardzo wiele czynników. Niewątpliwie w tym roku i na początku roku 2018 istotnym czynnikiem będzie także liberalizacja rynku gazu. Na początku skupmy się na tym czy samo uwolnienie cen gazu dla przedsiębiorców wpłynie na wyższe ceny gazu dla firm, zakładając, że pozostałe czynniki rynkowe pozostaną bez zmian.

Odnieść powinniśmy się do sytuacji jaka miała już w Polsce miejsce na rynku energii. Chodzi o pełną liberalizację cen prądu dla firm. Kilka lat temu spowodowało to wzrost ceny prądu dla przemysłu. Podwyżki na rynku trwały kilkanaście miesięcy. Po tym okresie czasu, aż do dnia dzisiejszego mamy sytuacje, w której ceny energii są na nieporównywalnie niższym poziomie, niż te sprzed liberalizacji rynku energii. Dlaczego w takim razie w początkowym okresie ” Wolności” ceny prądu wzrosły? Powód był raczej oczywisty: bardzo mała konkurencja na rynku, która niższymi cenami łatwo pozyskiwała nowych klientów, ale zasięg działania początkowo nie był odczuwalny dla największych graczy, którzy wykorzystali sytuację rynkową do podwyżek. Im większa grupa przedsiębiorców “odpływała” tym ceny także u największych sprzedawców prądu takich jak Tauron, PGE, Enea czy Energa spadały.

W przypadku gazu ziemnego sama liberalizacja rynku gazu nie powinna spowodować podwyżki cen gazu w PGNiG z dwóch powodów:

 • obecnie mamy bardzo dużą konkurencje na rynku, która błyskawicznie przejęłaby klientów od PGNiG
 • Dużo mniejsza potencjalna ilość odbiorców gazu w segmencie B2B w stosunku do odbiorców prądu, który zużywają wszyscy. Odpływ klientów były od samego początku dużo bardziej odczuwalny

Wyższe ceny gazu dla firm w 2018

Jeśli jednak do podwyżek dojdzie nie należy tego jednoznacznie kojarzyć z liberalizacją rynku gazu ziemnego. Wpływ innych czynników takich jak koszty zakupy gazu do Rosji czy LNG w Świnoujściu z różnych stron świata w zdecydowanie większym stopniu negatywnie mogą wpłynąć na koszt kWh gazu ziemnego jaki będzie nam sprzedawany

Mapa drogowa uwolnienia cen gazu w Polsce

Dokument przygotowany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o nazwie Mapa drogowa uwolnienia cen gazu w Polsce, powstał w 2013 roku. Celem dokumentu było poinformowanie osób działających na rynku o formie i terminach liberalizacji rynku gazu dla firm i gospodarstw domowych. W 2017 roku, czyli z perspektywy ok. 4 lat możemy ocenić jak to co zostało w dokumencie zapisane ma się do rzeczywistości.

Opóźniona mapa drogowa uwolnienia cen gazu w Polsce

Zacznijmy jednak od samej idei i głównych założeń dokumentu, który zawiera się w tak naprawdę 30 stronach. Po wstępie i ogólnych informacjach na temat rynku gazu ziemnego w Polsce dochodzimy do punktu o nazwie: Plan priorytetowych zadań. Mamy tam 3 główne punkty:

 • Stworzenie podstaw do uwolnienia cen dla odbiorców komercyjnych (właścicieli firm)
 • Rozwój konkurencji na krajowym rynku gazu ziemnego i integracja z rynkami regionalnymi UE
 • Stworzenie warunków do uwolnienia cen dla małych odbiorców i gospodarstw domowych

Szczegółowe założenia przedstawionych powyżej punktów dostępne są na stronie URE, dlatego nie będziemy ich tutaj opisywać czy dokładnie publikować.

Fakty są takie, że I priorytet miał zostać wprowadzony do końca 2013 roku. Tutaj można mieć najmniej zastrzeżeń. Kontrowersję z pewnością budzi zadanie polegające na:

Wprowadzenie zmian w umowach kompleksowych umożliwiających przeprowadzenie sprawnej procedury zmiany sprzedawcy

W tym obszarze jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Świadczyć może o tym chociażby fakt jak długo w Polsce do tej porty trzeba czekać po zmianie sprzedawcy gazu na start rozliczenia z nowym sprzedawcą

Priorytet drugi to m.in. rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w celu umożliwienia realizacji transportu większej ilości gazu ziemnego. Nie chcemy tutaj pisać o opóźnieniach, bo te nawet nie występują, ale o raczej zbyt optymistycznym roku 2014 podanym jako roku końca dostosowania systemu przesyłowego. Prace w tym obszarze trwają do dziś, a kolejne inwestycje są jeszcze planowane.

Z punktu widzenia odbiorców indywidualnych najbardziej interesujący powinien być 3 priorytet. Stworzenie warunków umożliwiających uwolnienie cen dla gospodarstw domowych. Mapa drogowa uwolnienia cen gazu w Polsce zakładała na rok 2015 wykonanie wszystkich zadań związanych z pełną liberalizacją rynku gazu.

Mamy rok 2017 i jesteśmy jeszcze przed uwolnieniem cen gazu dla firm. W roku 2024 planowane jest uwolnienie cen gazu dla gospodarstw domowych

Monitorowanie postępów prac nad uwolnieniem cen gazu

Co w takim razie nie zadziałało? W finalnej części dokumentu mieliśmy wypisane punkty, które stanowić będą system monitorowania postępów. Nie zostały jednak zdefiniowane pułapy jakie dla poszczególnych punktów mają zostać osiągnięte. W praktyce dokument okazał się niepraktycznym zbiorem zapisów. Świadczą o tym bardzo duże opóźnienia we wdrażaniu zmian na rynku gazu ziemnego

Liberalizacja rynku gazu dla firm

Ceny gazu ziemnego w Polsce dla przedsiębiorców są jednymi z wyższych w Europie. Regulacja stosowana przez Urząd Regulacji Energetyki nie sprawdza się. Receptą na całe zło związane z ustalaniem cen zakupu gazu ziemnego ma być liberalizacja rynku gazu dla firm. Brak konieczności zatwierdzania cen to tylko jedna ze składowych zmian jaka składa się na liberalizację rynku gazu.

Co zmieni liberalizacja rynku gazu dla firm?

Liberalizacja rynku gazu często określana jest mianem uwolnienia cen gazu. To tak naprawdę jedna ze składowych wszystkich zmian jakie kryją się pod hasłem liberalizacji rynku. Napiszemy nawet, że nie najbardziej istotna. Zmiany na rynku gazu ziemnego mają iść przede wszystkim w kierunku uproszczenia całej procedury zmiany, skrócenia czasu związanego z przepięciem klienta od sprzedawcy A do sprzedawcy B. Jak się okazuje mankamentów, które już w tej chwili powodują problemy jest więcej np.:

 • konieczność rozliczania się sprzedawcy gazu (który fakturuje klienta końcowego) z operatorem systemu dystrybucyjnego nawet wtedy, kiedy klient zalega z płatnością za FV
 • nieuregulowana sprawa związana z okresami wypowiedzenia wielu umów, z którymi do wielu lat nie było nic robione
 • bardzo duży odsetek odrzucanych przez OSD wniosków o zmianę sprzedawcy gazu – problemem jest np. nieczytelny numer licznika gazu

Wymieniać moglibyśmy długo. Powyższe kwestie poza stratą czasu, generują przede wszystkim koszty obsługi przeprowadzenia zmiany. Wyższe koszty obsługi to mniejsze zyski firm, a co za tym idzie gorsze oferty. Chodź i tak bardziej korzystne od tych jakie ma główny w Polsce sprzedawca gazu czyli PGNiG.

Jak będzie wyglądał rynek gazu dla firm po 2017 roku?

Wszystko zależy od tego na jakim etapie będą zmiany, o których pisaliśmy wyżej. Być może nie zmieni się nic z punktu widzenia klienta finalnego. Ryzyko wyższych cen gazu (bo będą wyjęte z konieczności regulacji) jest bardzo małe. Zwłaszcza dlatego, że nie brakuje już teraz w Polsce firm, które mogłyby błyskawicznie przyjąć klienta biznesowego i zaoferować dużo niższe ceny.

Na szczęście zmiany w przypadku firm są już niemal przesądzone. Liberalizacja rynku gazu dla gospodarstw domowych to niestety ale jeszcze ciągle melodia przyszłości.

Liberalizacja rynku gazu dla domu

O tym, że liberalizacja rynku gazu dla domu będzie przebiegać wolniej niż dla firm, wiemy już od bardzo dawna. Różne są argumentacje tego typu podziału. Dzisiaj je przybliżymy. Czy faktycznie uwolnienie cen gazu w gospodarstwach domowych to ryzykowny krok, którego należy bać się jak ognia? Dużo na ten temat możemy przeczytać tutaj: https://zmianasprzedawcygazu.pl/uwolnienie-cen-gazu/ my ze swojej strony temat krótko podsumujemy.

Powolna liberalizacja rynku gazu dla domu

Praktyką stosowaną nawet w krajach Europy zachodniej gdzie liberalizacja rynku gazu jest już w pełni dostępna także dla odbiorców indywidualnych jest uwalnianie cen gazu w pierwszej kolejności dla firm. Argumentacją, którą kierują się osoby odpowiedzialne za szybkość wprowadzania zmian na rynku jest:

 • troska o gwałtowny wzrost cen gazu ziemnego od razu po wprowadzeniu liberalizacji
 • chaos wynikający z nowych regulacji prawnych
 • brak gotowości alternatywnych sprzedawców gazu do przejmowania klientów

Opóźnienia we wprowadzaniu zmian np. w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech nie wynosiły oczywiście tak ja ma to mieć miejsce w Polsce ponad 7 lat (od 2017 do 20124 roku). Powyżej przedstawione argumenty są bardzo mocno nadużywane przez przeciwników wolnego rynku energii w Polsce. Tym bardziej, że poziom i ilość dostępnych na rynku opcji związanych z wyborem ofert na sprzedaż gazu ziemnego jest bardzo wysoka

Komu nie zależy na tym aby szybka liberalizacja rynku gazu dla domu w Polsce nastąpiła

Murowanym kandydatem to takiego określenia jest spółka PGNiG. Pisząc w skrócie, jeśli nic na rynku się nie zmienia firma nie traci klientów. Wolny rynek gazu ziemnego w przypadku tego Państwowego giganta, ale taże kilku mniejszych spółek, które są wyznaczone jako tzw. sprzedawcy z urzędu powoduje odpływ od nich klientów. O skali tego “odpływu” można długo dyskutować. Pewne jest to, że dzięki liberalizacji rynku gazu ilość klientów im nie przybędzie.

Na liberalizacji rynku w takim układzie wygra klient. Skończy być traktowany jako zło konieczne, które musi płacić określoną stawkę. To podejście zawsze niesie za sobą więcej korzyści niż minusów. Odległy termin uwolnienia cen gazu dla domu (planowy na 2024 rok) może zahamować dostęp do niskich cen gazu dla odbiorców finalnych.

 

Liberalizacja rynku gazu

O tym, że liberalizacja rynku gazu w Polsce nie posuwa się do przodu, wiedzą wszyscy, którzy z tym rynkiem się zetknęli. Niewiele z tych osób jednak wie, że liberalizacja nie sprowadza się tylko do uwolnienia ceny gazu ziemnego. Pod hasłem liberalizacji rynku gazu kryje się szereg zmian, które tak naprawdę mogą okazać się bardziej wpływowe na skutki liberalizacji niż samo zniesienie konieczności zatwierdzania taryf przez URE

Co ma dać liberalizacja rynku gazu

Ma na celu przede wszystkim możliwość ustalania cen gazu na podstawie warunków rynkowych. Przy regulowaniu cen, zawsze jest tak, że z jednej strony sprzedawca przedstawia do akceptacji ceny na podstawie przewidywanych kosztów zakupu błękitnego paliwa, a także kosztów swojego funkcjonowania. Urząd próbuje stwierdzić czy takie uzasadnienie jest właściwe i proponowana cena będzie akceptowana przez finalnego odbiorcę. Jak możemy się domyśleć tak czy inaczej jest to pewnego rodzaju strzelanie – co zaakceptuje klient. W przypadku wolnego rynku, argument kosztów zakupu jest jedynym słusznym argumentem, który tak naprawdę w najlepszy sposób odzwierciedla możliwości finansowe finalnego klienta.

Liberalizacja rynku ma dać:

 • niższe ceny gazu ziemnego
 • większą konkurencyjność na rynku
 • szybki i prosty proces zmiany sprzedawcy gazu z perspektywy klienta, a także sprzedawcy gazu ziemnego

Kiedy liberalizacja rynku gazu będzie skuteczna

Wtedy kiedy będzie popularna. Na popularność można “zapracować” w wielu formach. Ta najbardziej skuteczna, to atrakcyjna cenowo dla finalnego odbiorcy gazu ziemnego oferta. Składowymi atrakcyjności ceny, są m.in. łatwość przeprowadzenia zmiany, mała inwazyjność z punktu widzenia klienta, który po zmianie sprzedawcy gazu na rachunku powinien zobaczyć nową cenę i inne logo sprzedawcy. Cała reszta czyli jakość i ciągłość dostaw, odczyty liczników nie powinny zostać zmienione

Podkreślimy jeszcze raz, że liberalizacja rynku gazu to nie tylko uwolnienie cen gazu. To przede wszystkim szereg regulacji prawnych mających na celu uproszczenie całej procedury i dostęp do niższych cen gazu dla wszystkich uczestników rynku: przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych również.